NGHIÊN CỨU TẠO RỄ CÂY MẬT NHÂN (EURYCOMA LONGIFOLIA JACK.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 521 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Trần Đình Giáp, Nguyễn Nhật Minh, Bùi Thế Vinh, Phạm Văn Lộc

TỔNG HỢP HỆ NANO HYDROXYPROPYL-BETA-CYCLODEXTRIN/ALGINATE LÀM VẬT LIỆU MANG THUỐC
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 598 KB | Lượt tải: 14

Tác giả: Nguyễn Cao Hiền, Tán Văn Hậu, Lê Thị Thanh Vân, Võ Tuấn Quốc

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GLYCERIN VÀ MONO-, DI-, TRIGLYCERIDE TRONG BIODIESEL ĐIỀU CHẾ TỪ MỠ CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ (GC/FID)
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 689 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Trần Nguyễn An Sa, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuân Mai

 

THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÚI LỌC
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 463 KB | Lượt tải: 75

Tác giả: Phan Thị Thanh Diệu, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Lữ Thị Mộng Thy, Võ Phạm Phương Trang

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐÀI HOA BỤT GIẤM TRONG SẢN XUẤT MỨT ĐÔNG TỪ DÂU TÂY
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 783 KB | Lượt tải: 82

Tác giả: Đặng Thị Yến, Nguyễn Văn Tuấn 

GIẢI PHÁP TOÁN HỌC CHO VIỆC PHÂN PHỐI CHI PHÍ TRONG ĐỘ TIN CẬY PHẦN MỀM
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 611 KB | Lượt tải: 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Phan Thị Ngọc Mai