MỤC LỤC
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: | Lượt tải: 0
EFFECT OF PLANT OILS ON MYCELIAL BIOMASS PRODUCTION, BIOSYNTHESIS AND ANTIOXIDANTS OF EXOPOLYSACCHARIDE BY OPHIOCORDYCEPS SINENSIS
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 596 KB | Lượt tải: 74

Tác giả: Hang Le Thi Thuy, Tuyet Nguyen Thi Thu, Phuong Bach Thi Bich, Trang Tran Minh, Thu Huynh, Hiep Dinh Minh, Thang Nguyen Tien 

MICROENCAPSULATION OF LACTOBACILLUS FERMENTUM 39-183 BY SPRAY DRYING IN THE PRESENCE OF PREBIOTICS
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 577 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Nguyen Thi My Le, Nguyen Thuy Huong

DIFFERENCES OF MAXILLULA AND HINGMENT AMONG THREE PHYLOGENETIC GROUPS IN THE SPECIES OF GENUS LOXOCONCHA SARS, 1866 (CRUSTACEA, OSTRACODA, PODOCOPIDA)
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 477 KB | Lượt tải: 22

Tác giả: Le Doan Dung, Akira Tsukagoshi, Tran Quoc Dam 

PHOTOREFRACTIVE COMPOSITES BASED ON ACRYLATE AND STYRENE TYPES OF TRIPHENYLAMINE POLYMER
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 703 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Giang Ngoc Ha, Vu Bao Khanh, Nguyen Huu Vinh, Bach Long Giang

STUDY OF USING [BMIM][PF6] IONIC LIQUID AS A GREEN SOLVENT AND CATALYST FOR THE SCHIFF BASE SYNTHESIS
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 664 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Nguyen Thi Hong Anh, Nguyen Xuan Thao, Phan Thanh Son Nam

NÂNG CAO SỰ TÍCH LŨY ASTAXANTHIN Ở VI TẢO HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS BỞI CÁC ĐIỀU KIỆN STRESS CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 789 KB | Lượt tải: 31

Tác giả: Trịnh Ngọc Nam, Trương Ngọc Bảo Trân, Huỳnh Thị Hiếu, Nguyễn Thị Duy Hiền, Trần Thị Bích Liên 

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU ĐIỀU (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ BẰNG KỸ THUẬT RAPD
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 330 KB | Lượt tải: 44

Tác giả: Hồ Viết Thế, Lâm Kim Phụng, Đỗ Thị Thùy Trang 

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN SINH TRƯỞNG CỦA DENDROBIUM LITUIFLORUM LINDL. VÀ DENDROBIUM SHAVIN WHITE
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 560 KB | Lượt tải: 33

Tác giả: Lê Thị Thúy, Trần Thị Anh Thoa 

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CHO MỘT SỐ GIỐNG CÚC (CHRYSANTHEMUM SPP.) Ở MIỀN NAM
Ngày tạo: 22/03/2018 | Tập 13 - Số 01 | Kích thước: 646 KB | Lượt tải: 44

Tác giả: Hồ Viết Thế, Bùi Nguyễn Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Yến Nhi