TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ FE3O4/SIO2 DÙNG ĐỂ XỬ LÝ CR(VI) TRONG NƯỚC THẢI
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 931 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Bùi Thu Hà, Hồ Tấn Thành

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ LÊN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NƯỚC SƯƠNG SÁO ĐÓNG LON
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 519 KB | Lượt tải: 44

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Hoàng Thị Trúc Quỳnh

SO SÁNH HIỆU QUẢ TRÍCH LY CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG BẰNG VI SÓNG VÀ SIÊU ÂM
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 677 KB | Lượt tải: 46

Tác giả: Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Lâm Nhu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

SYNTHESIS OF CALCIUM SILICATE HYDRATE (CSH) FROM VIETNAM RICE HUSH
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 720 KB | Lượt tải: 18

Tác giả: Pham Trung Kien, Huynh Dai Phu, Nguyen Van Tam, Ngo Vo Ke Thanh,  Nguyen Hoc Thang, Hirofumi Hinode

XÁC ĐỊNH SALBUTAMOL TRONG MẪU THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/MS)
Ngày tạo: 19/12/2017 | Tập 12 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 43

Tác giả: Trần Nguyễn An Sa, Nguyễn Trang Vi Hậu