ỨNG DỤNG PECTIN TỪ NHA ĐAM ĐỂ BAO BỌC SUBMICRON CURCUMIN
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 855 KB | Lượt tải: 37

Tác giả: Nguyễn Cẩm Hường, Nguyễn Bích Ngọc

SO SÁNH HÀM LƯỢNG VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA RIÊNG CỦA POLYPHENOL TRÍCH LY TỪ 4 LOẠI HẠT TRÁI CÂY
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 966 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Lê Phan Thùy Hạnh, Trần Quyết Thắng, Lê Trung Thiên

KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỊCH GEL LÔ HỘI ĐỂ THU NHẬN OLYSACCHARIDE
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 677 KB | Lượt tải: 24

Tác giả: Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Phan Khánh Hòa, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Cẩm Hoa, Nguyễn Thị Cúc

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC CHÂN KHÔNG TỰ NHIÊN DÙNG PHẦN MỀM EES
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 874 KB | Lượt tải: 13

Tác giả: Trịnh Tiến Thọ, Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Minh Phú

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 12

Tác giả: Nguyễn Văn Dung, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa