NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐÁ QUÝ NHÂN TẠO TỪ BỘT THỦY TINH
Ngày tạo: 10/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 851 KB | Lượt tải: 21

Tác giả: Hồ Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Lương, Phan Thị Hồng Thủy, Lê Ngọc Huyên

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CHẤT TẠO LIÊN KẾT NGANG ĐẾN TÍNH CHẤT MÀNG CHỈ THỊ PVA/CHITOSAN/ANTHOCYANIN
Ngày tạo: 10/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 35

Tác giả: Võ Thúy Vi, Đặng Tấn Hiệp, Phan Thị Xuân, Đặng Thanh Phong, Nguyễn Văn Hòa

KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH RỬA KHÔ DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU ĂN ĐÃ SỬ DỤNG
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 751 KB | Lượt tải: 32

Tác giả: Phạm Duy Thanh, Phan Ly Na, Nguyễn Thị Duyên

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÂY HOA HƯỚNG DƯƠNG (HELIANTHUS ANNUUS) TRONG XỨ LÝ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CADMIUM
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 688 KB | Lượt tải: 33

Tác giả: Trần Đức Thảo, Trương Thị Diệu Hiền

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ NƯỚNG ĐẾN HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH TỪ GẠO ĐEN
Ngày tạo: 11/11/2017 | Tập 11 - Số 01 | Kích thước: 792 KB | Lượt tải: 61

Tác giả: Phan Vĩnh Hưng, Nguyễn Thị Thêu