PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 635 KB | Lượt tải: 5

Tác giả: Phạm Anh Tuấn

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 772 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Hồ Thị Hồng Oanh

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN TIÊU DÙNG TẠI TP.HCM
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 550 KB | Lượt tải: 4

Tác giả: Bùi Nguyên Khá, Lương Quế Chi

GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 647 KB | Lượt tải: 12

Tác giả: Phan Xuân Cường, Nguyễn Thị Tường Duy, Huỳnh Tuấn Linh

VÀI NHẬN XÉT VỀ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 485 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Đặng Vũ Ngoạn