TRA CỨU ẢNH THEO NỘI DUNG DỰA TRÊN CHỈ MỤC MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 4

Tác giả: Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ MÁY CHỦ ẢO TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 947 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Vũ Đức Thịnh, Phạm Nguyễn Huy Phương, Trần Thị Bích Vân 

XÂY DỰNG ONTOLOGY THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC MÁY TÍNH DỰA VÀO CƠ SỞ TRI THỨC WIKIPEDIA VÀ DBPEDIA
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 893 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngân

PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN NGƯỜI DỰA TRÊN VÙNG CHUYỂN ĐỘNG
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 903 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Trần Như Ý, Nguyễn Văn Tùng, Ngô Dương Hà 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TƯỚI DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Ngày tạo: 02/02/2018 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 622 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Phạm Văn Toàn, Nguyễn Minh Huy, Hồ Thị Mỹ Nữ