ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO MÀNG MỎNG SNS BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỤ HÓA HỌC KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT ỨC CHẾ
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 4

Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Đinh Văn Nhân, Dương Phước Đạt

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ÁNH SÁNG, PH ĐẾN ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DỊCH CHIẾT BETACYANIN TỪ QUẢ XƯƠNG RỒNG NOPAL
Ngày tạo: 12/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 985 KB | Lượt tải: 15

Tác giả: Võ Thúy Vi

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 12/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 478 KB | Lượt tải: 8

Tác giả: Phan Công Vinh

TRA CỨU ẢNH THEO NỘI DUNG DỰA TRÊN CHỈ MỤC MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC
Ngày tạo: 12/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 7

Tác giả: Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ MÁY CHỦ ẢO TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Ngày tạo: 12/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 947 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: Vũ Đức Thịnh, Phạm Nguyễn Huy Phương, Trần Thị Bích Vân