KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TINH DẦU QUẾ, SẢ CHANH, HÚNG QUẾ, BẠC HÀ VÀ TÁC DỤNG KẾT HỢP CỦA CHÚNG TỚI SACCHAROMYCES CEREVISIAE VÀ ASPERGILLUS NIGER
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 575 KB | Lượt tải: 34

Tác giả: Liêu Thùy Linh, Ngô Nguyễn Nhật Hà, Phan Thị Kim Liên, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thúy Hương, Liêu Mỹ Đông

KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỚNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG TỪ TRÁI CHÙM RUỘT (PHYLLANTHUS ACIDUS)
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 551 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Phạm Thị Cẩm Hoa, Nguyễn Phan Khánh Hòa, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Thị Tố Nga

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐÔNG TỤ ĐẾN TÍNH CHẤT KHỐI ĐÔNG PROTEIN TRÊN DỊCH SỮA ĐẬU NÀNH HÀM LƯỢNG 7%
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 539 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Đỗ Mai Nguyên Phương

TỐI ƯU HÓA CÔNG ĐOẠN Ủ XI LÔ VỚI ACID LACTIC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN TỪ PHẾ LIỆU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT ĐÁP ỨNG
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 883 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hoài, Phạm Viết Nam

HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI CÁ NÓC BIỂN VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CÁ NÓC Ở NƯỚC TA
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 832 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Lê Doãn Dũng, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Quốc Đảm