USE OF WHEY PROTEIN FOR ENCAPSULATION AND CONTROLED RELEASE OF PROBITOIC FROM PROTEIN MICROENCAPSULATE IN EX VIVO PORCINE GASTROINTESTINAL CONTENTS
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 613 KB | Lượt tải: 8

Tác giả: Nguyen Thi My Le, Nguyen Van Hieu, Pham Viet Nam

TÁI CHẾ AXIT BÉO TỪ PHẾ PHỤ PHẨM CẶN XÀ PHÕNG CỦA QUÁ TRÌNH TINH LUYỆN DẦU THỰC VẬT LÀM NHIÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 11

Tác giả: Nguyễn Văn Chung, Đoàn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Anh Thư, Huỳnh Thị Lê Dung, Lê Thị Hồng Thúy

VI BAO CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ TRÁI THANH LONG RUỘT ĐỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHUN
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 747 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh, Trần Phan Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Đồng Thị Thùy

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM VÀ ENZYME PECTINASE ĐẾN HIỆU SUẤT THU HỒI DỊCH QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 694 KB | Lượt tải: 31

Tác giả: Mạc Xuân Hòa, Dương Thị Thu Hương

ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN SẢN PHẨM TRÀ XANH VIỆT NAM VÀ TRÀ XANH NHẬT BẢN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 825 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Khương Thị Thảo, Lê Thùy Linh