PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỐT SẦN Ở RỄ CÂY ĐẬU PHỘNG (ARACHIS HYPOGAEA. L)
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 16

Tác giả: Trần Ánh Nguyệt, Trần Minh Trí, Hà Thanh Đạt, Trần Thu Thảo, Hồ Viết Thế

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 17

Tác giả: Huỳnh Công Lực, Nguyễn Thị Hòa

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG HUYỆN CÔN ĐẢO
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 6

Tác giả: Huỳnh Công Lực, Lê Tiến Đạt

NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 686 KB | Lượt tải: 10

Tác giả: Đặng Hồ Phương Thảo

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO SỰ TÍCH LŨY ASTAXANTHIN Ở VI TẢO HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS BỞI CÁC ĐIỀU KIỆN STRESS CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 858 KB | Lượt tải: 19

Tác giả: Trịnh Ngọc Nam, Trương Ngọc Bảo Trân, Huỳnh Thị Hiếu, Nguyễn Thị Duy Hiền, Trần Thị Bích Liên