HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2011-2016 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017-2022
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 523 KB | Lượt tải: 41

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO SINH CẢNH CỦA QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở VÙNG BA VÌ, HÀ NỘI
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 613 KB | Lượt tải: 36

Tác giả: Lại Thu Hiền1, Vũ Quang Mạnh

TIỀM NĂNG SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ LAI TẠO CÁC GIỐNG LÚA THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 43

Tác giả: Hồ Viết Thế

KHẢO SÁT ẢNH HƯỚNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN SỰ TĂNG SINH CHỒI VÀ TẠO RỄ IN VITRO CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.)
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 615 KB | Lượt tải: 32

Tác giả: Phạm Văn Lộc, Nguyễn Vương Vũ, Trần Bảo Quốc

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (Pangasius hyphophthalmus) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MULTIPLEX PCR
Ngày tạo: 11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN | Kích thước: 699 KB | Lượt tải: 42

Tác giả: Trần Hoàng Ngâu, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lại Thị Thùy Dương