NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY DIMETHOATE TRONG NƯỚC KHI KHÔNG CÓ TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG VÀ DO TÁC ĐỘNG CỦA TIA UV
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 480 KB | Lượt tải: 25

Tác giả: Võ Phạm Phương Trang

FCA VÀ TIẾN HÓA ONTOLOGY TỰ ĐỘNG
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 24

Tác giả: Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Nhứt Phát

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH NHỰA VINYL ESTER EPOXY BISPHENOL-A BẰNG ANHYDRIC MALEIC
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 844 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Võ Thị Nhã Uyên

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU TỪ HỘT MÍT
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 448 KB | Lượt tải: 62

Tác giả: Phan Vĩnh Hưng, Nguyễn Thu Trang

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 470 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Trần Thị Thu Hương