SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH PHÂN BÓN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 671 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Huỳnh Văn Tiến, Trần Văn Thanh

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN CẤP ĐÔNG TRONG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ TRA FILLET
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 730 KB | Lượt tải: 38

Tác giả: Đỗ Hữu Hoàng, Huỳnh Bảo Long, Hoàng Thị Nam Hương

CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG XÚC TÁC PHÂN HỦY H2O2 BẰNG PHỨC Mn(Acry)2+ TRONG HỆ H2O - Mn2+ - Acry - H2O2 (I)
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 626 KB | Lượt tải: 0

Tác giả: Lê Thị Hồng Thúy

KHAI THÁC TOP-RANK-K TẬP ĐƯỢC ĐÁNH TRỌNG SỐ
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 567 KB | Lượt tải: 16

Tác giả: Nguyễn Thành Ngô

TỔNG HỢP XÚC TÁC QUANG TiO2-RUTIL BẰNG TÁC NHÂN KF
Ngày tạo: 23/11/2017 | Số 9 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 13

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc