TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 493 KB | Lượt tải: 22

Tác giả: Vũ Văn Thực

Ý NGHĨA HÌNH ẢNH IN TRÊN TIỀN VIỆT NAM
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 791 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI GIAI ĐOẠN 2015 – 2017
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 516 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Lê Ngọc, Dương Hoàng Kiệt

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO DỰA TRÊN PHẦN MỀM PMT-EMS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 315 KB | Lượt tải: 34

Tác giả: Nguyễn Công Trứ, Thái Doãn Thanh, Nguyễn Thanh Nguyên