ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 601 KB | Lượt tải: 24

Tác giả: Đinh Đại Gái, Ngô Lê Anh Tuấn

XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI THOẠI VÀ ĐỐI TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 395 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Đặng Vũ Ngoạn, Thái Doãn Thanh, Dương Hoàng Kiệt, Phạm Thái Sơn, Trần Đăng Hùng

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẰM THU HÚT TUYỂN SINH 2016 TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 378 KB | Lượt tải: 21

Tác giả: Phan Xuân Cường , Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Huyền

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI CĂN BẢN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 379 KB | Lượt tải: 24

Tác giả: Nguyễn Thị Tươi, Phan Thị Thành, Nguyễn Thu Trang, Phạm Xuân An

NÔNG DÂN VÀ RUỘNG ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – XÉT TRÊN KHÍA CẠNH XÃ HỘI
Ngày tạo: 27/11/2017 | Số 8 | Kích thước: 245 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thoa