KHAI THÁC KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 954 KB | Lượt tải: 22

Tác giả: Bùi Công Danh, Lư Nhật Vinh

ỨNG DỤNG SMARTY XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THIẾT BỊ HÓA CHẤT TẠI TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 722 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Ngô Dương Hà, Trần Như Ý

SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA DAO ĐỘNG CƠ VÀ HIỆU ỨNG EIT TRONG CẤU HÌNH BỐN MỨC CHỮ Y
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 987 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Mai Văn Lưu, Thái Doãn Thanh, Lê Văn Đoài

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 434 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Trần Thị Ngọc Cẩm, Nguyễn Thị Ngọc Hương

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN THANH KHOẢN
Ngày tạo: 14/11/2017 | Số 10 | Kích thước: 501 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Bùi Nguyên Khá