QUẢN LÝ PHÁT TRIÊN DỰ ÁN TÀI NGUYÊN SỐ HÓA TÀI LIỆU NỘI SINH TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 415 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Phạm Ngọc Cường, Trần Văn Độ

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÌNH HUỐNG TRONG CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỀM
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 166 KB | Lượt tải: 30

Tác giả: Phan Xuân Cường

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THÔNG QUA SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 743 KB | Lượt tải: 33

Tác giả: Trần Văn Đạt, Ngô Đình Tâm

RÚT NGẮN CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀNG VIỆT NAM
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 414 KB | Lượt tải: 24

Tác giả: Lý Văn Phi

NHÀ TÂM LÝ HỌC THỂ THAO
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 152 KB | Lượt tải: 23

Tác giả: Trần Thị Kim Hương, Trần Thế Anh, Nguyễn Phước Trọng