MỤC LỤC SỐ 7
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 120 KB | Lượt tải: 8
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CHỐNG CHỊU NGẬP VÀ MẶN Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 381 KB | Lượt tải: 45

Tác giả: Hồ Viết Thế, Ngô Thị Kim Anh

SẢN XUẤT ĐẬU KHUÔN BẰNG NƯỚC ÉP ĐẬU LÊN MEN LACTIC
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 583 KB | Lượt tải: 80

Tác giả: Đặng Thị Yến, Nguyễn Thị Thương

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY DỰA TRÊN THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA BẦY ĐÀN PSO CẢI TIẾN
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 566 KB | Lượt tải: 35

Tác giả: Lê Văn Bé, Bùi Công Danh

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN Ở PHƯỜNG BẾN NGHÉ QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 30/11/2017 | Số 7 | Kích thước: 449 KB | Lượt tải: 36

Tác giả: Vũ Thụy Hà Anh