NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHUỘM VẢI BẰNG DUNG DỊCH TÁCH CHIẾT TỪ LÁ BÀNG
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 4 MB | Lượt tải: 63

Tác giả: Đào Thanh Khê, Lê Thúy Nhung

ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN BẢO QUẢN NHO TRONG HỘP FRIDGSMART
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 3 MB | Lượt tải: 40

Tác giả: Trần Quốc Huy

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH XỬ LÝ BIA BẰNG CHẾ PHẨM COLLUPULIN
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 30

Tác giả: Phan Huy Trình

MANG THAI HỘ THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ MỘT SỐ BẤT CẬP
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 3 MB | Lượt tải: 7

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Huỳnh Tuấn Linh

THỰC TRẠNG HỌC TIẾNG ANH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 4 MB | Lượt tải: 16

Tác giả: Phan Thị Thanh Hương