ĐỒNG HÓA NHẰM NÂNG CAO TÍNH CHẤT HUYỀN PHÙ "SUBMICRON CURCUMIN"
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 4 MB | Lượt tải: 28

Tác giả: Lê Thị Hồng Nhan, Hồ Thị Ngọc Sương

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SẦU RIÊNG SẤY
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 5 MB | Lượt tải: 93

Tác giả: Huỳnh Bảo Long, Nguyễn Thị Hồng Minh

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG METAN HÓA CO2 TRÊN XÚC TÁC NiO GẮN TRÊN CÁC CHẤT MANG KHÁC NHAU
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 8 MB | Lượt tải: 21

Tác giả: Huỳnh Văn Tiến, Lưu Cẩm Lộc

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT MỜ KHIỂN ĐIỆN ÁP DC-LINK BỘ NGHỊCH LƯU HIỆU SUẤT CAO NGUỒN Z
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 5 MB | Lượt tải: 13

Tác giả: Phạm Công Thành, Nguyễn Thị Thanh Trúc

ỨNG DỤNG MẶT CẮT TỐI THIỂU TÌM VỊ TRÍ TỐI ƯU ĐẶT TCSC TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI ĐỂ CHỐNG NGHẼN MẠCH
Ngày tạo: 03/04/2018 | Số 6 | Kích thước: 5 MB | Lượt tải: 8

Tác giả: Bùi Văn Hiền, Trần Văn Hải