TÌM HIỂU NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 223 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Lại Xuân Thủy, Nguyễn Xuân Hải Âu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MEIHO-ĐÀI LOAN
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 374 KB | Lượt tải: 5