MỤC LỤC SỐ 4
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 373 KB | Lượt tải: 9
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC KẾT HỢP PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI TỈNH BẾN TRE
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 779 KB | Lượt tải: 36

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN MẶT MỤC TIÊU TRONG EXCEL ĐỂ TỐI ƯU HÓA SỬ DỤNG PHỤ GIA TRONG CẢI THIỆN CƠ LÝ CỦA GIÒ LỤA
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 520 KB | Lượt tải: 36

Tác giả: Trương Bách Chiến, Nguyễn Thị Hồng Minh

TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP Q-LEARNING
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 828 KB | Lượt tải: 27

Tác giả: Phạm Nguyễn Huy Phương, Bùi Công Danh

ỨNG DỤNG GPS TRONG ỨNG DỤNG TRA CỨU THÔNG TIN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐIỆN THOAI DI ĐỘNG
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 4 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 25

Tác giả: Nguyễn Minh Hải, Trần Thanh Phước, Dương Thị Mộng Thùy