MỤC LỤC SỐ 2
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 37 KB | Lượt tải: 13
HỆ TRUY VẤN ẢNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ MỜ VÀ CÂY FS – TREE
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 666 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Văn Thế Thành

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TÍNH ỔN ĐỊNH GIÁ TRỊ CÁC TOÁN TỬ TUYẾN TÍNH KHÔNG BỊ CHẶN
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 2 MB | Lượt tải: 22

Tác giả: Nguyễn Văn Kính

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN SINH HỌC
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 449 KB | Lượt tải: 108

Tác giả: Nguyễn Thành Luân, Phạm Văn Lộc, Trịnh Thanh Trung, Tô Trương Xuân Ái, Nguyễn Giang Cẩm Hòa

RÚT TRÍCH VĂN BẢN TỪ TẬP TIN HÌNH ẢNH VỚI TESSERACT
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 442 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Trần Thanh Phước

CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 362 KB | Lượt tải: 29

Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh

NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 451 KB | Lượt tải: 33

Tác giả: Phan Ngọc Trung

CHỨNG CHỈ LƯU KÝ - KÊNH HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP Ở THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 192 KB | Lượt tải: 26

Tác giả: Huỳnh Thị Hương Thảo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI NGUYÊN NHÂN LỰC THEO XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 220 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Trần Văn Đạt, Phan Ngọc Trung

NỢ XẤU NGÂN HÀNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ XỬ LÝ
Ngày tạo: 14/12/2017 | Số 2 | Kích thước: 192 KB | Lượt tải: 20

Tác giả: Phan Thị Kim Ánh