THE THEORETICAL STUDY FOR IMPLEMENTING CBI IN TEACHING ESP IN VIETNAM
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 552 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Trần Tín Nghị

CÔNG NGHỆ LÀM GIẤY “ĐEN” THÀNH GIẤY TRẮNG
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 593 KB | Lượt tải: 19

Tác giả: Đào Thanh Khê - Lê Thúy Nhung

LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 730 KB | Lượt tải: 7

Tác giả: Phan Ngọc Trung

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG ĐỂ TĂNG SỨC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 573 KB | Lượt tải: 6

Tác giả: Nguyễn Thúc Bội Huyên

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGOẠI GIAO “TÂM CÔNG” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GÂY THIỆN CẢM
Ngày tạo: 08/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 684 KB | Lượt tải: 11

Tác giả: Nguyễn Thị Tường Duy