MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN THUẬT TOÁN k-NN

28/01/2021 | Tập 20 - Số 4

Tác giả: Huỳnh Thị Châu Lan, Lê Hữu Hà, Nguyễn Hải Yến

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
9_89-101.pdf 730 KB 16