MOLECULAR IODINE FOR THE SYNTHESIS OF 2-ARYLQUINOXALINES

09/09/2022 | Tập 22 - Số 3

Tác giả: Huynh Van Tien, Bui Thu Ha, Nguyen Van Hoa, Truong Bach Chien, Hoang Xuan The, Nguyen Thi Anh Ngoc

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
7_CNHH06_R2_Tien_66-79.pdf 706 KB 6