METHANE-DEPENDENT DENITRIFICATION APPLICATION FOR UREA AND AMMONIUM CONTAMINATED WASTEWATER TREATMENT

26/11/2020 | Tập 20 - Số 3

Tác giả: Vu Phuong Thu, Nguyen Thi Quynh Trang

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
4_2019020034R1-metan_p27-36.pdf 340 KB 10