KỸ THUẬT PHÂN LỚP ĐỂ GIẢI MÃ HIỆU QUẢ MÃ LDPC TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G

29/04/2021 | Tập 21 - Số 1

Tác giả: Nguyễn Trọng Duy, Hồ Văn Khương
Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
4_36-48_final.pdf 706 KB 24