KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KẾT TỦA PROTEIN TỪ DỊCH TRÍCH LY RONG MỀN CHAETOMORPHA SP. BẰNG ACID VÀ CỒN.

26/02/2019 | Tập 17 - số 01

Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Uyên, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Hồng Châu, Lê Thị Hồng Ánh, Trần Chí Hải

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
6_49-56.pdf 425 KB 31