KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP LIPASE TỪ CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÀU LIPID

13/11/2018 | Tập 16 - Số 01

Tác giả: Đào Thị Mỹ Linh, Trần Thị Mỹ Thảo, Lý Thị Diễm Trang, Lê Thị Mỹ Trinh 

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
8_67-78.pdf 1 MB 33