KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN SINH HỌC

14/12/2017 | Số 2

Tác giả: Nguyễn Thành Luân, Phạm Văn Lộc, Trịnh Thanh Trung, Tô Trương Xuân Ái, Nguyễn Giang Cẩm Hòa

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
So-2-31-40.pdf 449 KB 109