KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

04/03/2019 | Tập 17 - số 01

Tác giả: Đoàn Thị Quỳnh Trâm, Hoàng Thái Long, Nguyễn Minh Kỳ, Trần Thị Ái Mỹ 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
10_90-99.pdf 436 KB 27