KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME PECTINASE TỪ Aspergillus niger TRÊN NGUỒN CƠ CHẤT VỎ CAM

13/11/2018 | Tập 16 - Số 01

Tác giả: Đỗ Thị Hiền, Huỳnh Phan Phương Trang

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
9_79-87.pdf 908 KB 56