HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2011-2016 VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017-2022

11/11/2017 | Kỷ yếu KHCN

Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàn

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
(1-6).pdf 523 KB 39