EXTRACTION OF TAMANU OIL FROM Calophyllum inophyllum L. SEEDS BY ULTRASOUND-ASSISTED METHOD AND TESTING WOUND CARE TREATMENT

26/11/2020 | Tập 20 - Số 3

Tác giả: Lu Thi Mong Thy, Truong Le Khoi, Tran Do Dat, Phan Le Thao My, Vuong Hoai Thanh, Nguyen Duc Viet, Huynh Khanh Duy, Hoang Minh Nam, Mai Thanh Phong, Nguyen Huu Hieu 

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
7_2020020006R1_tamanu-oil_p54-66.pdf 645 KB 18