DỰ BÁO CÔNG SUẤT PHỤ TẢI CỰC ĐẠI TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG BẰNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

30/12/2021 | Tập 21 - Số 4

Tác giả: Nguyễn Hữu Tuyến, Nguyễn Phúc Khải

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
14_2021030007R2_mang%20noron_156-164.pdf 9