ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU ĐIỀU (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ BẰNG KỸ THUẬT RAPD

22/03/2018 | Tập 13 - Số 01

Tác giả: Hồ Viết Thế, Lâm Kim Phụng, Đỗ Thị Thùy Trang 

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
7_60-67.pdf 330 KB 44