CHARACTERISTICS AND PHENOL RED ADSORPTION CAPACITY IN AQUEOUS SOLUTIONS OF SBA-15 ADSORBENT SYNTHESIZED FROM THE ASH OF BRICKYARD

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Tran Hoai Lam, Nguyen Van Hoa, Tran Thi Thanh Truc, Truong Tien Dung, Le Minh Hoa, Nguyen Phan Duyen Nu, Giang Ngoc Ha, Nguyen Hoc Thang

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
2_11-21.pdf 826 KB 9