BIỂU HIỆN CỦA GADD45B LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ DI CĂN VÀO XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ

30/12/2021 | Tập 21 - Số 4

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Trần Quỳnh Hoa, Nguyễn Đình Trường, Nguyễn Minh Nam

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
10_2021010016R1_94-109.pdf 908 KB 6