ASSESSMENT OF GHGs EMISSION FROM DIFFERENT COW-PAT TREATMENT METHODS AND EFFECTIVENESS OF EM SUPPLEMENTATION

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Tran Thi Thuy Nhan, Tran Thi Ngoc Mai, Truong Thi Dieu Hien, Nguyen Thi Tra Mi, Nguyen Thi Thanh Thao

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
3_22-30.pdf 483 KB 7