ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ RỄ IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata)

13/11/2018 | Tập 16 - Số 01

Tác giả: Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Hoài Nam

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
6_49-55.pdf 800 KB 31