ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN SINH TRƯỞNG CỦA DENDROBIUM LITUIFLORUM LINDL. VÀ DENDROBIUM SHAVIN WHITE

22/03/2018 | Tập 13 - Số 01

Tác giả: Lê Thị Thúy, Trần Thị Anh Thoa 

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
8_68-73.pdf 560 KB 33