ẨN TẬP PHỔ BIẾN DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN KẾT HỢP VỚI BIÊN DƯƠNG LÝ TƯỞNG

30/06/2022 | Tập 22 - Số 2

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Tâm, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
15_153-164.pdf 651 KB 2