AFFORDABLE METHOD FOR WATER CONTACT ANGLE MEASUREMENT

13/02/2020 | Tập 19 - Số 1

Tác giả: Giang Ngoc Ha, Tran Thi Tuyet Trinh, Nguyen Xuan Truyen, Huynh Van Tien, Tran Hoai Lam

Tải file đính kèm

Tên tập tin Dung lượng Lượt tải
2_11-18.pdf 828 KB 12