MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC PHẨM - SỐ 1
Ngày tạo: 07/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 25 KB | Lượt tải: 3

Tác giả: Ban biên tập

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XANH TỪ PHẾ LIỆU NHỰA VÀ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP
Ngày tạo: 07/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 589 KB | Lượt tải: 33

Tác giả: Nguyễn Thúc Bội Huyên

TỔNG HỢP NHỰA LATEX STYRENE ACRYLIC VỚI CẤU TRÚC CORE - SHELL
Ngày tạo: 07/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 1 MB | Lượt tải: 23

Tác giả: La Thị Thái Hà, Nguyễn Hưng Thủy

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH - SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tạo: 07/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 658 KB | Lượt tải: 17

Tác giả: Phan Xuân Cường, Nguyễn Thị Thu Trang

PHÁT TRIỂN HOAT ĐỘNG TÍNH DỤNG THƯƠNG MẠI NHẰM HỖ TRỢ VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
Ngày tạo: 07/01/2014 | Số 1 | Kích thước: 554 KB | Lượt tải: 9

Tác giả: Huỳnh Thị Hương Thảo